GEBRUIKS HONDEN GROEP DIJKZICHT

Plezierig trainen met je hond

IPO

 IPO Betekend Internationale Prüfungs Ordnung (IPO)
IPO is een afkorting van het Duitse Internationale Prüfungs Ordnung. Het staat voor een tak van hondensport die bestaat uit drie onderdelen: speuren, appèl en verdediging, ook wel manwerk genoemd. Bij dit laatste onderdeel wordt de hond geleerd zichzelf en/of de baas te verdedigen, waarbij hij in vastomlijnde situaties mag bijten de mouw van de zogenaamde belager. Vooral dit laatste onderdeel is erg spectaculair, waardoor vaak gedacht dat IPO alleen uit bijten bestaat.
Ten onrechte wordt IPO vaak "politiehonden-training" genoemd en denkt men dat dergelijke afgerichte honden gevaarlijk zijn. Voor de honden is het echter niet meer dan een spel met veel actie. Het is ze geleerd uitsluitend te mogen bijten op de bijtmouw. Zodra de bijtmouw bijv. wordt weggegooid, kan de pakwerker dan ook zonder problemen met verreweg de meeste honden een potje stoeien of aaien. Tijdens de training is de mouw dan ook het speeltje, de buit die ze kunnen winnen als de hond het gewenste beeld laat zien. De honden zijn in tegenstelling tot honden bij de KNPV politiehondentrainingen dus niet manscherp gemaakt, maar gericht op de buit (bijtmouw). Een KNPV opgeleide hond kun je meestal niet zomaar aaien, maar een IPO-hond is in principe een normale sociale hond.
Zoals gezegd bestaat IPO uit meer dan alleen het verdedigingswerk. Juist door de totaal andere inhoud van de andere twee afdelingen is IPO een erg veelzijdig programma, waarin de hond veel facetten van zijn aanleg en karakter kan laten zien.
In IPO bestaan 3 niveaus, in oplopende moeilijkheid: IPO1, IPO2 en IPO3. In elk niveau kan examen gedaan worden. De reglementen zijn internationaal door de FCI vastgesteld.


Drie Afdelingen:
Elk IPO-niveau bestaat uit 3 onderdelen, ook wel afdelingen genoemd. Kortweg houden deze afdelingen het volgende in:

Afdeling A: Speuren. Hierbij moet de hond een spoor uitwerken van een bepaalde lengte. Daarin zitten een vastgesteld aantal haakse bochten. Op het spoor liggen een aantal voorwerpen die de hond moet verwijzen.

Afdeling B: Appèl. De hond moet een aantal volgoefeningen doen. Ook moet hij een vastgestelde tijd blijven liggen. Tijdens het volgparcours moet de hond op commando posities innemen (af, zit of staan). Verder moet de hond drie verschillende apporten tonen: vlak apport, apport over een haag van 1 meter hoog en aport over een A-schutting. De volg-oefeningen van IPO I zijn gelijk aan die van VZH en worden daar nader uitelegd. 

Afdeling C: Verdediging. De hond moet om een vastgesteld aantal verstekken revieren (d.w.z. om schuilplaatsen heen lopen en controleren of iemand zich hier verschuilt), de geleider met aanblaffen attent maken op de indringer en een aantal verdedigingsoefeningen doen. Daarbij moet hij zowel op commando als op eigen initiatief op de verschillende situaties reageren en indien nodig de pakwerker stellen. Daarbij mag de hond alleen in de speciale mouw bijten. Op commando moet de hond ten allen tijde de mouw loslaten.

Voor wie is IPO geschikt?

IPO is een veelzijdige training, die veel tijd vergt om goed aan te leren. Afdeling C vergt bovendien een redelijk goede fysieke conditie van zowel baas als hond. Afdeling B vergt een goede fysieke gezondheid van de hond.
IPO-examens kunnen alleen gedaan worden met hondenrassen die op de FCI-lijst van gebruikshonden staan. 

Zie hier welke honden hiertoe behoren.

Op de dag van het examen dient de hond minimaal de voorgeschreven leeftijd te hebben bereikt. Er mogen geen uitzonderingen gemaakt worden.
IPO I :   18 maanden
IPO II :  19 maanden
IPO III : 20 maanden