GEBRUIKS HONDEN GROEP DIJKZICHT

Plezierig trainen met je hond

VZH.

 

VZH betekent Verkeerszekere Hond / Begeleidingshond (VZH-BH)

Verkeerszekere hond is een officieel landelijk examen, afgenomen door de commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. Het is een gehoorzaamheidsexamen, dat ter voorbereiding van diverse werkhonden-trainingen en -examens wordt gedaan, zoals IPO, speuren, reddingshondenwerk. Eigenlijk is het bijna gelijk aan het appèl-gedeelte van IPO I, maar het is een zelfstandig onderdeel, dat ook los van andere trainingen kan worden gedaan. VZH wordt ook wel BH genoemd, naar de Duitse equivalent Begleitungshund ofwel Begeleidingshond. Het is een combinatie van trainingsoefeningen en gedrag in onze samenleving.

Het examen Verkeerszekere Hond bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel test de gehoorzaamheid van de hond op het trainingsveld. Het tweede onderdeel test de gehoorzaamheid en het gedrag van de hond op straat en bij aanwezigheid van alle verkeersdeelnemers die je tegen kunt komen.

Het VZH-examen bestaat uit twee afdelingen.

Afdeling A: zijn de gehoorzaamheidsoefeningen. Deze worden op het trainingsveld uitgevoerd. Er moeten minimaal 42 punten gehaald worden om van start te mogen gaan bij de tweede afdeling, de praktijk.

Afdeling B: wordt in een winkelstraat of ander redelijke drukke straat uitgevoerd. Er worden geen punten uitgedeeld, maar er wordt beoordeeld of de hond de oefeningen op voldoende niveau uitvoert en of zijn gedrag naar mensen, verkeer en andere honden voldoende is. Zo ja, dan ben je geslaagd, zo nee, dan ben je gezakt en moet je het gehele examen over doen (dus zowel A als B).

Voor wie is VZH/BH geschikt?

Zoals gezegd wordt VZH vaak gedaan ter voorbereiding op diverse werkhonden-trainingen. Daarvoor moet de hond immers een bepaald basis-appel hebben. Als je dus van plan bent om IPO, speuren of reddingshondenwerk te gaan doen, dan kun je beter VZH kiezen dan G&G, omdat je een VZH-diploma nodig hebt om deel te mogen nemen aan examens voor de genoemde werkdisciplines. In principe kan het VZH-diploma gemakkelijk gehaald worden met een baasgerichte, niet al te bange of agressieve hond. Verder vereist het een goed overwicht over je hond. Voor het VZH-examen moet de hond minimaal 14 maanden oud zijn.

in de zijbalk staat het loopschema, dat voor het volgen gebruikt wordt. Dit loopschema wordt zowel bij IPO als VZH gebruikt. De geleider moet het loopschema uit het hoofd kennen en zelfstandig uitvoeren. 


VZH Programma

Aan- afmelden

  De geleider meldt zich direct bij de start en na afronden van elk examenonderdeel aan of af bij de keurmeester. Hij gaat daartoe met zijn aangelijnde hond naar de keurmeester, houdt halt en laat de hond aan de voet zitten. Vervolgens meldt hij wie hij is, welke hond hij heeft en waarvoor hij zich voor aan-/afmeldt (eigen naam, stamboomnaam van de hond en examen en onderdeel noemen, dus b.v. Geleider Piet de Boer met de hond Bello van Kennelvreugd meldt zich aan voor VZH, afdeling A. Vanuit deze positie begint het volgparcours. Het einde van het volgen is steeds een stop-en-zit.

Keerwending

  De keerwending wordt met een linksomkeert of een Duitse draai gedaan. De geleider dient op dezelfde lijn terug te gaan, dus bij een linksomkeert moet de hond voor de baas wijken. Bij een Duitse draai draait de geleider op de plaats tegen de klok in, de hond loopt met de klok mee om hem heen. Ook hierbij loopt de geleider op dezelfde lijn terug.

Schot

Tijdens het los volgen op het lange stuk van 50 passen worden twee schoten gelost voor de schotproef (kaliber 6mm). Tussen de schoten zit ongeveer 5 seconde tijd en ze worden op ongeveer 15 passen afstand gelost. De hond moet zich schotvast tonen, d.w.z. hij krijgt alleen volle score als hij zich onverschillig gedraagt bij het schieten. Als de hond agressief reageert, dan is dat fout, maar leidt niet tot uitsluiting, mits de geleider de hond onder controle heeft. Als de hond bang is, wordt hij voor verdere deelname aan het examen uitgesloten.

De groep

De groep wordt gevormd door minimaal 4 mensen die zich ook kunnen bewegen. De geleider moet tenminste bij een persoon linksom en bij een ander persoon rechtsom (dit is in het schema getekend als een gestippelde 8). Daarna houdt de combinatie halt in het midden van de groep. Daarna verlaat de combinatie de groep, doet nog 1 linker wending en houdt halt. Dit is het einde van het loopschema. Hierna volgen nog het volgen met zit en het volgen met af, die elk op een rechte lijn in de lengte van het veld gedaan worden.

Bij het aangelijnd volgen eindigt men met de groep. Hierna wordt de lijn losgekoppeld en om de schouder of in de zak gestoken. Daarna begint het los volgen, waarbij als eerste de groep gedaan wordt.